HAKKIMIZDA

1903 yılında, dört rakip küçük maden işletmecisi, refrakter malzemeler alanında lider bir konuma ulaşma kararlılığıyla Eisenberger Klebsandwerke adı altında birleşti. Olağanüstü mineralojik ve kimyasal bileşimi ile etkileyici özelliklere sahip aynı zamanda yerel olarak temin edilebilen yapışkan kum, iş konseptinin temelini oluşturdu. Eisenberger yapışkan kumu, işlenmemiş halde bile oda sıcaklığı ile yaklaşık 1700 °C arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında, olağanüstü bağlanma özellikleriyle yüksek mekanik mukavemete sahiptir. Bu nedenle refrakter endüstrisi için bir hammadde olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu özelliklere sahip kum kaynakları çok nadirdir ve Eisenberg Havzası'ndaki yapışkan kum birikintileri dünyanın en büyük rezervleri arasındadır. Bu durum, EKW GmbH'nin hammadde pazarında görece bağımsız olduğu anlamına gelir.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜME

Küresel olma yolundaki ilk adım, 1928 yılında Fransa’da kurulan EKW GmbH’nin ilk yan kuruluşu olan EKW Fransa ile atıldı. Bu adım ile dünyaya açılan EKW; çalışkanlık, hırs ve yenilikçi araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde, kapsamlı refrakter malzeme portföyünü her geçen gün geliştirdi.

İtalya, Malezya, Brezilya, Meksika, Slovenya ve Türkiye'deki diğer yan kuruluşlar, yıllar içerisinde, artan başarıları ile EKW GmbH şirketini küresel bir şirket haline getirdi.

Bugün EKW GmbH, piyasada refrakter ürünler konusunda uzman olarak tanınmakta ve dünya çapında yüksek bir itibara sahiptir. Ürün portföyümüz, tüm onarım ve püskürtme işlemleri için refrakter beton, nötr, bazik ve asidik karakterli malzemeler ile plastik ve yarı plastik özellikte kuru titreşimle uygulanan ve özel malzemelere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Eisenberg tesisinde her gün 150'den fazla çalışan, endüstrinin yüksek taleplerini karşılamak ve müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor.